Бдение во Лесново на 10/11.11.2017 – то Лето Господово

image

Бдение во Лесново на 10/11.11.2017 – то Лето Господово

Фотогравски материјал од бдението во Лесново на 10/11.11.2017 – то Лето Господово, преп. мч – чка Анастасија Римјанка.

Фотогравски материјал од бдението во Лесново на 10/11.11.2017 – то Лето Господово, преп. мч – чка Анастасија Римјанка.