Трајче Станков

Трајче Станков, старешина, ул. “Борис Крајгер” бр. 18/14, Штип, тел. 032/383-981; 070/770-459; роден на 07. 12. 1969 година во Штип, каде и завршил основно образование. Средно богословско во МПБ Скопје. Ракоположен во ѓаконски чин на 02. 08. 1993 година, а за свештеник на 19. 08. 1993 од Митрополитот Брегалнички г. Стефан.