Јовчо Ќурчински

Свештеник Јовчо Ќурчински, ул. “Дузлачки рид” Штип, тел. 032/386-401, 070/309-401, роден на 28. 09. 1962 година во Орашец, каде и завршил основно образование. Средно образование завршил во МПБ во Скопје во 1982 година. Ракоположен во ѓаконски чин на 22. 05. 1988 година, а за свештеник на 01. 11. 1988 од Митрополитот Брегалнички г. Стефан.