Богатин Јаневски

Парохиски свештеник Богатин Јаневски, Спанчево; тел. 033/356-726; роден на 13. 10. 1948 година во с. Пантелеј; ракоположен во ѓаконски чин на 05. 06. 1974 година, а за свештеник на 08. 06. 1974 од Митрополитот Злетовско-струмички Наум.