Марјан Вучковски

Парохиски свештеник Марјан Вучковски, ул. “Јане Сандански” бр. 6 Виница; тел. 033/362-007; 075/624-060; роден на 16. 06. 1964 година во с. Митрашинци - беровско; средно образование завршил во МПБ во Скопје, ракоположен во ѓаконски чин на 27. 09. 1988 година, а за свештеник на 09. 10. 1988 од Митрополитот Брегалнички Стафан.